1-10.2V roce 2018 s Vámi LERYMED dýchá již 26 let.28.5.2018
Dne 25.5.2018 byla na stránce Informace po pacienty zveřejněna infortmace o ochraně osobních dat (GDPR).
      
PF 2018
Všem našim pacientům a spolupracovníkům přejeme v roce 2018 pevné zdraví, hodně spokojenosti a sil k překonávání překážek, které před nás život staví.

1.1.2018
K 31.12.2017 ukončila svůj pracovní poměr v LERYMEDu MUDr. Věra Poupětová, naše dlouhaletá opora a skvělá lékařka.
Věro, moc ti z vše děkujeme a přejeme ti klidné a naplněné důchodové časy.
Za LERYMED prim. MUDr. Viktor Kašák


6.3.2017
Vzhledem k aktuální personální situaci je nutno se na první vyšetření objednávat.
            

Lékaři a personál

V současné době má LERYMED 5 lékařů - specialistů, všichni mají atestaci z interny a nástavbovou atestaci v oboru pneumologie a ftizeologie (PNE), který se dříve nazýval tuberkulóza a respirační nemoci (TRN) a 9 zdravotních sester.
Jednotliví lékaři  střídavě ordinujít ve 4 ordinacích - viz rozpis ordinační doby jednotlivých lékařů.

Lékaři
Prim. MUDr. Viktor Kašák - jednatel společnosti
Dr. Andrii Karashivskyi - zástupce primáře
MUDr. Lenka Kozlerová
MUDr. Dimka Sixtová
MUDr. Andrea Žižková


Zdravotní sestry
Eva Kašáková - vrchní sestra
Monika Macháčková - zástupkyně vrchní sestry
Nikola Fišerová
Irina Gavriková
Vendulka Horáková
Hana Jiříková
Jitka Kubíková
Magdalena Podaná
Lucie Zemanová
 


Účetní
Růžena Jamrichová