1-10.2V roce 2019 s Vámi LERYMED dýchá již 27 let.


1.2.2019
Prim. Kašák bude mít v týdnu 25.2. - 1.3.19 dovolenou. V tomto týdnu v LERYMEDu odpadá odpolední ordinace v pondělí 25.2.19 a  čtvrteční ordinace dne 28.2. bude 7:30-17:00. MUDr. Žižková má dovolenou od 28.2. do 1.3.19.

21.1.2019
Na stránce informace pro pacienty byl zveřejněn aktualizovaný ceník zdravotních výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění platný od 1.2.2019

  PF 2019
Všem našim pacientům a spolupracovníkům přejeme i v roce 2019 pevné zdraví, hodně spokojenosti a sil k překonávání překážek, ktreré před nás život staví.

Dne 25.5.2018 byla na stránce Informace po pacienty zveřejněna infortmace o ochraně osobních dat (GDPR).
       
1.1.2018
K 31.12.2017 ukončila svůj pracovní poměr v LERYMEDu MUDr. Věra Poupětová, naše dlouhaletá opora a skvělá lékařka.
Věro, moc ti z vše děkujeme a přejeme ti klidné a naplněné důchodové časy.
Za LERYMED prim. MUDr. Viktor Kašák


6.3.2017
Vzhledem k aktuální personální situaci je nutno se na první vyšetření objednávat.
            

O nás

LERYMED již s Vámi dýchá 25 let!

Historie

Ordinace LERYMED spol. s r.o. je ambulantní nestátní zdravotnické zařízení (NZZ), které zahájilo svou činnost dne 1.11.1992, jako Oddělení respiračních nemocí v pronajatých prostorách Polikliniky Budějovická. Téměř 2 roky byl LERYMED největším nestátním privátním zdravotnickým zařízením v České republice (8 lékařů, 20 zdravotních sester) a v mnoha směrech prošlapával cestu pro své následovníky v celé republice.
Do roku 1996 byl LERYMED zdravotnická firma, která měsíčně vyšetřila a ošetřila cca 5000 osob s akutními či chronickými nemocemi respiračního ústrojí, pro pacienty bylo otevřeno 12 hodin denně po 5 dní v týdnu, délka objednací doby vždy byla nulová. V důsledku celospolečenských ekonomických podmínek a restriktivních opatření zdravotních pojišťoven, byl nucen LERYMED postupně redukovat portfolio svých diagnostických a terapeutických postupů, včetně ukončení provozu kalmetizačního oddělení ("očkování proti tuberkulóze") a ukončení provozu bronchoskopie. Vše vyvrcholilo v roce 2001, kdy nás ekonomická situace, na které se výrazným způsobem podílela platební nekázeň VZP, donutila znovu redukovat své služby, ale též ekonomicky racionalizovat svůj provoz.
V roce 2007 došlo k prodeji polikliniky Budějovická a nový vlastník, Medicon a.s., dal naší společnosti v červenci 2007 12měsíční výpověď z dosud užívaných prostor. Z následných jednání s novým vlastníkem polikliniky vyplynulo, že Medicon a.s. v objektu polikliniky Budějovická a v jejím okolí plánuje několikaletou rozsáhlou stavební činnost, která by se po všech stránkách negativně promítla do chodu našeho oddělení respiračních nemocí. Proto jsme se rozhodli najít nové prostory pro svou činnost, které jsme našli v Libuši, kde nám spolešnost Mašininvest reprezentovaná jejím vzácným a empatickým ředitelem panem Zdeňkem Odehnalem, poskytla nové a po všech stránkách vyhovující útočiště. 

Současnost
1.8.2009 zahájila LERYMED spol. s r.o. činnost v pronajaté vile v ulici Mašovická 479/17, v Praze 4 Libuši.
Objekt byl nově rekonstruován (2008-2009), aby celý sloužil k provozu NZZ LERYMED spol. s r.o. a tvoří uzavřený celek.

Náplň činnosti
Diagnostika, léčba, prevence, dispenzarizace, konziliární a poradenská činnost v oboru pneumologie a ftizeologie, převážně pro dospělé pacienty.

Dětští pacienti od 3 let věku jsou vyšetřováni a ošetřováni jen  vyjímečně, po předchozí telefonické či e-mailové domluvě s primářem MUDr.Viktorem Kašákem.

Další superspecializací prim. MUDr. Viktora Kašáka je  péče o vrholové sportovce s atmatem, včetně antidopingové problematiky, kde je 100% úspěšnost v komunikaci s národními (ADV ČR) i mezinárodními (WADA, IDIC) antidopingovými orgány.


LERYMED spol. s r.o. představuje moderně vybavené terénní, ambulantní, pneumologické zařízení s racionálním a efektivním provozem, kde navíc nemáte pocit, že se nacházíte ve stresujícím prostředí z doby "pozdního umakartismu".
Oddělením respiračních nemocí nyní projde 1500 - 1900 osob za měsíc. V roce 2016 bylo  v naší přímé péči 12 883 pacientů (z toho 58 % nemocných s astmatem a 12 % nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí - CHOPN). Díky své dlouholeté tradici a odbornému kreditu, máme spád přesahující oblast Prahy 12 resp. 4.

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami
LERYMED spol. s r.o. má uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
207 - Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV CR)
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna(ČPZP)
333 - VZP a.s. (PVZP)


Provoz oddělení - ordinační doba
pondělí až čtvrtek 7,30 -19,00 hodin, v pátek 7,30 -14,00 hodin.


Objednání pacientů
Nového pacienta (prvovyšetření) je nutné, předem telefonicky objednat (do kartotéky, nebo přímo do ordinace jednotlivých lékařů - viz telefonní čísla).
Pacienti již léčeni nebo dispenzarizováni v LERYMED, pokud jim nebyl dříve stanoven datum kontrolní návštěvy, se nemusí předem objednávat. V zájmu hladkého provozu oddělení a minimalizace čekacího času, je vhodné, aby respektovali ordinační dobu svých ošetřujících lékařů.