• Dýchá se vám špatně ?
  My vám pomůžeme
  Jsme odborníky v oboru pneumologie a ftizeologie
 • Vydali jsme novou knihu
  Inhalační systémy - 3. rozšířené vydání 2023
  v léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí
 • Svěřte se
  profesionálům
  Máme v přímé péči více než 15 tisíc pacientů

Vítejte v ordinaci

Lerymed

LERYMED již s Vámi dýchá 31 let!

LERYMED spol. s r.o. je ambulantní nestátní zdravotnické zařízení (NZZ), které provozuje vaši činnost dne 1.11.1992, jako Oddělení respiračních nemocí v pronajatých prostorách Polikliniky Budějovická. 1.8.2009 spustila LERYMED spol. s r.o. činnost v pronajaté vile v ulici Mašovická 479/17, v Praze 4 Libuši. Objekt byl rekonstruován (2008-2009), aby celý hostil k provozu NZZ LERYMED spol. s r.o. tvoří uzavřený celek. LERYMED spol. s r.o. představuje moderně vybavené terénní, ambulantní, pneumologické zařízení s racionálním a efektivním provozem. Oddělením respiračních nemocí nyní projde 1600 osob za měsíc. V roce 2022 bylo v naší přímé péči 15 206 pacientů (z toho 61 % nemocných s astmatem a 13 % nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí - CHOPN). Díky vaší dlouhodobé tradici a odbornému kreditu, máme spád přesahující oblast Prahy 12 resp. Prahy 4.

Otevírací doba
 • Pondělí - Čtvrtek
  7:30 - 14:00 - červenec a srpen
 • Pátek
  7:30 - 14:00
 • Sobota - Neděle
  -
Potřebujete pomoct?

Zavolejte nám, nebo pošlete email.

Poslat vzkaz

Novinky

Aktuální informace z Lerymedu. Co se u nás stalo a co se u nás děje.

Provozní doba v červenci a srpnu

2024-06-26

Provozní doba v červenci a srpnu

V červenci a srpnu bude ordinační doba Po-Pá 7:30- 14:00. Odpadají odpolední ordinace.
Sanitární dny, kdy nebudeme ordinovat, jsou: 19.7., 9.8. a 23.8.2024.
Ordinace jednotlivých lékařů jsou uvedeny v další aktualitě.

Prim. MUDr. Viktor Kašák

Ordinace jednotlivých lékařů v červenci a srpnu

2024-06-26

Ordinace jednotlivých lékařů v červenci a srpnu

Prim. MUDr. Kašák
Dovolená: 1.7:-12.7; 19.8.-30.8.
Neordinuje: 24.7., 25.7., 29.7., 31.7., 6.8., 8,8., 13.8.
Mimořádně ordinuje: 16.8.

MUDr. Kozlerová
Dovolená: 5.8:-16.8.
Neordinuje: 4.7, 10.7., 22.7., 24.7., 1.8., 7.8.
MImořádně ordinuje: 16.7., 26.7.

MUDr. Redlichová
Dovolená: 15.7.-19.7, 9.8.-23.8.
Neordinuje: 11.7., 31.7., 1.8., 7.8.

MUDr. Sixtová
Dovolená: 3.-4-7.

MUDr. Žižková
Dovolená: 8.7.; 15.7.-26.7.
Neordinuje: 1.7., 29.7., 30.7., 31.7:, 5.8., 6.8., 29.8.

Prim. MUDr. Viktor Kašák 

PF 2024

2023-12-17

PF 2024

Rychlé Informace

Pokud potřebujete více informací, neváhejte nám zaslat vzkaz nebo volejte +420 244 403 286

Lékařský slovník

Přehledně zpracovaný ON-LINE Velký lékařský slovník pro širokou veřejnost i lékaře a pracovníky ve zdravotnictví.

Náplň činnosti Lerymed spol. s r. o.

Diagnostika, léčba, prevence, dispenzarizace, konziliární a poradenská činnost v oboru pneumologie a ftizeologie, převážně pro dospělé pacienty. Dětští pacienti od 3 let věku jsou vyšetřováni a ošetřováni jen vyjímečně, po předchozí telefonické či e-mailové domluvě s primářem MUDr. Viktorem Kašákem.

Pojišťovny

LERYMED spol. s r.o. má uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotní péče s těmito zdravotními pojišťovnami: 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) 207 – Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) 211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV CR) 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna(ČPZP)

Objednání pacientů

Nového pacienta (prvovyšetření) je NUTNÉ, předem telefonicky objednat (do kartotéky, nebo přímo do ordinace jednotlivých lékařů) na telefon:

+420 244 403 286

Pacienti již léčeni nebo dispenzarizováni v LERYMED, pokud jim nebyl dříve stanoven datum kontrolní návštěvy, se nemusí předem objednávat.
V zájmu hladkého provozu oddělení a minimalizace čekacího času, je vhodné, aby respektovali ordinační dobu svých ošetřujících lékařů.

První návštěva - co s sebou?

 • sice nepotřebujete doporučení od svého ošetřujícího lékaře (praktický lékař, specialista), ale je vhodné mít od něj krátkou souhrnnou zprávu obsahující vaše nemoci
 • výčet všech současných léků, které užíváte a to pro jakoukoliv nemoc
 • seznam antibiotik užívaných v předchozích 3-6 měsících, nebo alespoň přinést obaly léků
 • užíváte-li antiastmatika (léky pro léčbu astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci CHOPN), vezměte s sebou váš inhalační systém pro kontrolu vaší inhalační techniky
 • průkaz zdravotní pojišťovny event. průkaz totožnosti.
Při prvním vyšetření strávíte na našem oddělení kolem 60 minut, proto si na sebe udělejte čas.

GDPR

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se, atd. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.

Naši lékaři

V současné době má LERYMED 5 lékařů - specialistů, všichni mají atestaci na interní a nástavbovou atestaci v oboru pneumologie a ftizeologie (PNE), kteří se dříve nazýval tuberkulóza a respirační nemoci (TRN) a 9 zdravotních sester. Jednotliví lékaři střídavě ordinují ve 4 ordinacích - viz rozpis ordinačních dob jednotlivých lékařů.

Prim. MUDr. Viktor Kašák

jednatel společnosti
email: kasak@lerymed.cz

Ordinační doba

Pondělí
14:00 - 19:00
tel: 244 462 647
Úterý
7:30 - 14:00
tel: 244 462 647
Středa
7:30 - 14:00
tel: 244 462 647
Čtvrtek
7:30 - 14:00
tel: 244 462 647
Pátek
Klinický den
tel: 261 264 194 (pracovna)


email:

Ordinační doba

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

MUDr. Lenka Kozlerová


email: kozlerova@lerymed.cz

Ordinační doba

Pondělí
7:30 - 14:00
tel: 244 462 655
Úterý
neordinuje
Středa
14:00 - 19:00
tel: 244 462 658
Čtvrtek
7:30 - 14:00
tel: 244 462 658
Pátek
neordinuje

MUDr. Andrea Žižková


email: zizkova@lerymed.cz

Ordinační doba

Pondělí
7:30 - 14:00
tel: 244 462 658
Úterý
14:00 - 19:00
tel: 244 462 658
Středa
neordinuje
Čtvrtek
7:30 - 14:00
tel: 244 462 658
Pátek
7:30 - 14:00
tel: 244 462 658

MUDr. Dimka Sixtová


email: sixtova@lerymed.cz

Ordinační doba

Pondělí
neordinuje
Úterý
7:30 - 14:00
tel: 244 462 655
Středa
7:30 - 14:00
tel: 244 462 655
Čtvrtek
neordinuje
Pátek
neordinuje

MUDr. Michaela Redlichová

zástupkyně primáře
email: redlichova@lerymed.cz

Ordinační doba

Pondělí
7:30 - 14:00
tel: 244 462 651
Úterý
7:30 - 14:00
tel: 244 462 651
Středa
7:30 - 14:00
tel: 244 462 651
Čtvrtek
14:00 - 19:00
tel: 244 462 651
Pátek
7:30 - 14:00
tel: 244 462 651

Eva Kašáková

vrchní sestra
email: kasakova@lerymed.cz

tel: 261 264 124

Růžena Jamrichová

účetní

tel: 244 400 559

0

ošetření měsíčně

0

pacientů v naší péči

0

lékařů a sester

0

vydaných knih

Naše specializace

LERYMED spol. s r.o. představuje moderně vybavené terénní, ambulantní, pneumologické zařízení s racionálním a efektivním provozem, kde navíc nemáte pocit, že se nacházíte ve stresujícím prostředí z doby "pozdního umakartismu".

Pneumologie

Pneumologie (PNE)  je základní obor medicíny, která se týká rozsáhlé skupiny nemocí patřící mezi nejčastější vůbec.
Obor řeší podstatu, prevenci, diagnostiku a terapii respiračních infekcí, toxoalergický stavů, úrazů, defektů imunity nebo nádorových nemocí. Pneumologie se vyvinula z oboru Tuberkulóza a respirační nemoci (TRN). Terénní (ambulantní) pneumologie v České republice má ve srovnání se zeměmi v EU unikátní síť, tím i  snadnou dostupnost, a velmi dobrou odbornou úroveň.

Ftizeologie

Ftizeologie je lékařským oborem, který se zabývá tuberkulózou plicní i mimoplicní. Nyní je podoborem pneumologie.
 

Respirační nemoci

Respirační nemoci se týkají dýchacího ústrojí tj. onemocněcním horních i dolních dýchcích cest. V oblasti horních dýchacích cest se penumologie potkává se specializací otorinolarygologie (ORL).

Astmatologie

Astmatologie je stále mladým a dynamicky se rychle rozvíjejícím odvětvím interní medicíny, jejíž základem je prolnutí alergologie a pneumologie, včetně dětské pneumologie.
 

Vrcholový sport

Další superspecializací prim. MUDr. Viktora Kašáka je péče o vrcholové sportovce s astmatem, včetně antidopingové problematiky, kde je 100% úspěšnost v komunikaci s národními (ADV ČR) i mezinárodními (WADA, IDIC) antidopingovými orgány.

Ceník

Ceník zdravotních výkonu prováděných u nepojištěných osob nebo mimo rámec zdravotního pojištění LERYMED spol. s r.o.
platný od 1. 2. 2022

Vyšetření, odběry

Ceník zdravotních výkonů mimo rámec zdravotního pojištění.

Zobrazit

Ostatní

Další činnosti nehrazené zdravotní pojišťovnou.

Zobrazit

Poplatky

Ceník výpisů a poplatků, mimo rámec zdravotního pojištění.

Zobrazit

Fotogalerie

Budova firmy Lerymed spol. s r.o. je nově zrekonstruované a moderně vybavené ambulantní, pneumologické zařízení s racionálním a efektivním provozem.

Naše publikace

Neúplná ukázka námi vydaných knih.

Inhalační systémy 3.rozšířené vydání 2023

Pro třetí vydání autoři doplnili všechny další novinky, které mezitím přišly na český trh.

Kde koupit?

Inhalační systémy 2.rozšířené vydání

První vydání této knihy sklidilo velký úspěch mezi pneumology, ale i mezi lékaři dalších oborů. Pro druhé vydání autoři doplnili všechny další novinky, které mezitím přišly na český trh.

Kde koupit?

Průduškové astma s dospělosti

Astma je celoživotní chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které postihuje osoby všech věkových kategorií. U většiny pacientů je velmi dobře léčitelné, ale podmínkou je včasná diagnóza.

Kde koupit?

Asthma Bronchiale

Asthma bronchiale patří svými medicínskými i společenskými důsledky k nejvýznamnějším nemocem současnosti. Pohled na astma a jeho terapii se v této době podstatně mění. Je k dispozici řada velmi účinných léků, jejichž správné ...

Kde koupit?

Asthma Bronchiale

Průvodce ošetřujícího lékaře. Astma bronchiale patří svými medicínskými i společenskými důsledky k nejvýznamnějším nemocem současnosti. Pohled na astma a jeho terapii se v této době podstatně mění.

Kde koupit?

CHronická Obstrukční Plicní Nemoc

CHOPN je preventabilní a léčitelnou nemocí charakterizovanou obstrukcí dýchacích cest jež není plně reverzibilní. Obstrukce je obvykle progredující a je spojena s abnormální ...

Kde koupit?

Naléhavé stavy v pneumologii

V průběhu poslední čtvrtiny 20. století došlo ve všech rozvinutých zemích k vytvoření sítě specializovaných zařízení intenzivní medicíny. Ta jsou schopna kompetentně řešit stavy, které pacienta bezprostředně ohrožují na životě ...

Kde koupit?

Pneumologie

Tyto vybrané kapitoly pro praxi vychází ze současné situace v respirační medicíně, kterou charakterizuje rozvoj diagnostických metod a léčebných postupů v plné míře korespondující s aplikací výzkumu ve všech jiných ...

Kde koupit?

Pneumologie

Komplexní materiál nejen pro studium etiopatogeneze, diagnostiky a terapie, ale i pro hodnocení různých metod a speciálních postupů u patologických stavů respiračního traktu.

Kde koupit?

Pneumologie 2. vydání

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání úspěšné celostátní učebnice Pneumologie. První vydání bylo rozebráno během necelého jednoho roku a v roce 2012 získalo nejprestižnější ocenění za lékařskou literaturu v ČR ...

Kde koupit?

Pneumologie 3. vydání

Třetí, aktualizované a rozšířené vydání úspěšné celostátní učebnice Pneumologie. První i druhé vydání bylo rozebráno vždy během necelého jednoho roku. Kniha získala nejprestižnější ocenění za lékařskou literaturu ...

Kde koupit?

Inhalační systémy

Inhalační cesta podání léků pro pacienty s chronickou bronchiální obstrukcí (CBO), kam se řadí průduškové astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a přesah astmatu a CHOPN (ACOS), je metodou první volby...

Kde koupit?

Překonejte své astma

S průduškovým astmatem se v poslední době setkáváme stále více. O astmatu se mluví v souvislosti s životním prostředím, objevuje se v mnoha populárních článcích v tisku nebo v populárně naučných pořadech v rozhlase a televizi.

Kde koupit?

Asthma Bronchiale

Astma bronchiale patří svými medicínskými i společenskými důsledky k nejvýznamnějším nemocem současnosti. Pohled na astma a jeho terapii se v této době podstatně mění. Je k dispozici řada velmi účinných léků.

Kde koupit?